Ikanami a Jumieka

This is a featured article
Fram Wikipidia

Jumieka ab nachral rizuos, praimerili baxait, ah wah aidiil klaimit kandyuusiv fi agrikolcha ah aalso tuurizim. Di diskovri a baxait ina di 1940z ah di sobsikuent establishment a di baxait-aluumina indoschri shif Jumieka ikanami frah shuga ah banaana. Bai di 1970z, Jumieka imoerj az wah wol liida ina expuot a demya minaral az farin invesment ingkriis. Wiiknis ina di finanshal sekta, spekiulieshan, ah luowa lebl a invesment iruod kanfidens ina di prodoktiv sekta. Di gobament kantiniu efoert fi riez nyuu savrin det ina di luokal ah intanashinal finanshal maakit in aada fi miit i U.S. dala det abligieshan, fi mapop likuiditi fi mentien di exchienj riet ah fi elp fon di korant bojit difisit. Jumiekan Gobament ikanamik palisi ingkorij farin invesment ina deh ieria we oern ar sieb farin exchienj, jinariet implaiment, ah yuuz luokal raa matiirial. Di gobament provaid wah waid rienj a insentiv tu investa, ingkluudn rimitans fasiliti fi asis dem fi ripachriet fonz tu deh konchri a arijin; tax alidie we difor tax fi a piiriad a ierz; ah dyuuti-frii axes fi mashiinri ah raa matiirial we impuot fi apruuv entapraiz.