Jump to content

Singin

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Moerkan jaz singa ah singraita Bili Alidie (Billie Holiday) ina Nyuu Yaak Siti ina 1947
Jumiekan-Moerkan singa Ari Belafanti (Harry Belafonte) ina 1954.

Singin a di ak a projuusin myuuzikal soun wid di yuuman vais. Singin aagment regla spiich bai di yuus a tuonaliti, ridim, di yuus a sostien tuon ah a varayati a vuokal tekniik. Smadi uu sing kaal singa ar vuokalis. Singa pofaam myuuzik (aria, resitietiv, sing, esetchra) we kiah sing akapela (widoutn no akompniment) ar wid akompniment bai myuuzik inschrument. Singin muotaim du ina gruup a ada myuuzishan, laka ina kwaya a singa wid difrah-difrah vais rienj, ar ina ohsomb wid inschrumentalis, laka rak gruup ar Baruok aakeschra. Azwel singa maita pofaam az suolohis wid akompniment frah piano (laka ina aat sing) ah ina soh jaz stail) ar wid simfani aakeschra ar big ban. A wah iip a difrah-difrah singin stail, ingkluudn aat myuuzik stail laka apra ah Chaini apra, rilijos myuuzik stail laka Gaspl, chradishanal myuuzik stail, wol myuuzik, jaz, bluuz ah papila myuuzik stail laka pap ah rak.