Apra

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Apra a wah aat faam we singa ah myuuzishan pofaam jramatik wok ah kombain tex (libreto) ah myuuzikal skuor, yuujali ina tiachrikal setn. Ina chradishanal apra, singa du tuu taip a singin: resitietiv, wah spiich-inflek stail ah aria, wah muo melodik staile. Apra ingkaapariet nof a di eliment a spiikin tieta, laka akin, siinri, ah kastyuum ah sohtaim ingkluud daans. Di pofaamans tipikal huol ina apra ous, akompini bai aakeschra ar sumaala myuuzikal ohsambl, we sens di hoerli 1800z aalwiez liid bai kandokta.