Pap myuuzik

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Pap myuuzik a jaahra a papila myuuzik we arijiniet ina imadan faam ina di Westan wol juurin di 1950z ah 1960z, diraiv frah rak ah ruol. Di toermdem "papila myuuzik" ah "pap myuuzik" muotaim intachienj, alduo di faama diskraib aal myuuzik we papila (ah kiah ingkluud eni stail).

Pap myuuzik iklektik, ah muotaim baara eliment frah adaels stail laka oerban, daans, rak, Latn, ah konchri; nondiles, a soh kuor eliment we difain pap myuuzik. Aidentifayin fakta ingkluud jinarali shaat tu midiom-lent sing we rait ina biesik faamat (muotaim di voers-kuoros chokcha) azwel di kaman implaiment a ripiit kuoros, meladik chuun, ah uk.