Teravaada

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Teravaada (Sanskrit: थेरवाद, Pali, litarali "skuul a uola mongk") a wah branch a Budizim we yuuz di tiichin a di Pali Kianan, wah kalekshan a di uolis rikaad Budis tex, fii dakchrinal kuor, bot iazwel ingkluud wah rich daivoersiti a chradishan ah praktis we divelop uoba ilang ischri a intarakshan wid difrah-difrah kolcha ah komiuniti. A di daminant faam a rilijan ina Kambuodia, Laus, Mianmaa, Sri Langka, ah Tailan, ah ipraktis bai mainariti gruup in Banggladesh, Chaina, Malieja, Nepal, ah Vietnam. Den tu, di dayaspora a aal demya gruup azwel kanvoert rong di wol praktis Theravaada Budizim.