Tailan

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Tailan a wahn indipendent konchri we de a di senta a sout-iistan iesha. Di papyulieshan a 68 milian (2017). Bangkok a di kyapital fi Tailan.

King : Rama X