Shaat tuori

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Shaat tuori a piis a pruoz fikshan, we kiah riid ina singgl sitin. Imoerjin frah hoerlia uoral tuoritelin chradishan ina di 17t senchri, di shaat tuori gruo fi ingkompas wah badi a wok daivoers so tel idifai hiizi kiaraktaraizieshan. Ina imuos pruototipikal faam di shaat tuori fiicha wah sumaal kyaas a niem kiarakta, ah fuokos pah self-kantien insident wid di intent fi ivuok wah "singgl ifek" ar muud.[1] Ina so dwiin, shaat tuori mek yuus a plat, rezonans, ah adaels dainamik kompuonent tu for grieta digrii dah wa tipikal fi anikduot, yet tu for lesa digrii dah navl. Wails di shaat tuori muosli distingk frah di navl, aata a buot jinarali jraa frah wah kaman puul a litareri tekniik.

Shaat tuori no ab no set lent. Pah di mata a wod kount no ofishal dimaakieshan no de bitwiin anikduot, shaat tuori, ah navl. Di faam paramita ditoermin bai di retarikal ah praktikal kantex we di sed tuori projuus ah kansida ina, so dat wa kanstityuut shaat tuori maita difrah bitwiin jaahra, konchri, era, ah kamentieta.[2] Sieh laka di navl, di shaat tuori pridaminant shiep riflek di dimaan a di avielebl maakit fi poblikieshan, ah di evaluushan a di faam siim se ikluosli tai tu di evaluushan a di poblishin indoschri ah di sobmishan gaidlain a di kanstityuent ousdem.[3]

Di shaat tuori kansida az buot prentisship faam prisiidin muo lenti wok, ah az kraaf faam ina iwona rait, kalek tugiada ina buk a simila lent, prais, ah dischribyuushan az navl. Shaat tuori raita maita difain deh wok az paat a di aatistik ah poersnal expreshan a di faam. Deh maita atemp azwel fi rizis kiatigaraizieshan bai jaahra ah fix faamieshan.

Refrans[change up | change up di source]

  1. Poe, Edgar Allan. Edgar Allan Poe: Essays and Reviews, 1984. Library of America, piej 569–77. [1]
  2. Cuddon, J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, 3d idishan, 1999. Penguin, London, piej 864.
  3. Abrams, M. H., Glossary of Literary Terms, 7t idishan, 1999. Harcourt Brace, Orlando, FL., piej 286–287.