Puotal:Jumieka/Jumieka

Frahn Wikipidia
Jump to navigation Jump to search

Jumieka (pronouns laka Jamieka ina soo ada paat) a waa ailan nieshan weh de paat a ih Grieta Hantiliiz, bout 234 kilamiita (145 ma) lang aa bout 80 kilamiita (50 ma) waid. Ih de ina ih Kyaribiyan Sii, an ih de bout 145 kilamiita (90 mi) sout a Kyuuba, aa 190 kilamiita (120 mi) wes a ih ailan weh niem Hispaniola, weh mek op fraa Hieti aa Daminikan Ripoblik.

Di fos piipl dem weh did liv ina Jumieka, a'i Tayiino dem weh did taak Arowak, did niem i ailan Xaymaca (pronouns laka zai-ma-ka), we miin iida i "Lan we ha wud ahn Waata", aar "Lan we ha Spring". Spien did uon Jumieka fos ahn dem did niem i Santiaago, bot Britn did tek i frahn dem ahn ton ih ina British Wes Indiz Kroun Kalani weh niem Jumieka. Ih get Indipendens fraa Britn ina 1962 bot stil tan ina ih Kamanwelt a Nieshan wid Kwiin Ilizabet II az di hed figa. Ih kyapital niem Kingston.

Jumieka hav ih tod nofis piipl weh chat Inglish ina Naat Amerika, aata Merika aa Kyanada ina da siem aada de. Jumieka ha bout 5 milian sitizn wid likl aanda haaf a dem a liv ina waa neks konchri. Muos a'i maigrant dem de a Merika, Kyanada aa Britn bot ih dayaspuora spred uova ih huol werl. Di bigis indoschri dem a baxait aa tuorizim. Sohn ada indoschri a kafi, koko, shuga, rom, sichros aa banaana.