Jump to content

Praya

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Prieyn An bai Albrek Doeroer

Praya (frah di Latn precari "fi ax oernisli, beg, inchriit")[1] a invuokieshan ar ak we siik fi achiiv rapuor wid wah abjek a woship chuu dilibaret komiunikieshan.

Praya kiah bi a faam a rilijos praktis, ah kiah bi aida indivijal ar kamiunal ah tek plies ina poblik ar ina praivit. Ikiah invalv di yuus a wod, sing ar kompliit sailans. Wen languij yuuz, praya kiah tek di faam a im, inkiantieshan, faamal kriidal stietment, ar spantienios otarans frah di smadi uu a-prie. A difrah-difrah faam a praya laka pitishan praya, praya a soplikieshan, tangxgivin, ah priez. Praya kiah dairek tuwadz wah diyiti, pirit, disiis smadi, ar lafti aidie, fi di poerpos a woship, rikues gaidans, rikues asistans, kanfes chranzgreshan (sin) ar fi smadi expres deh taat ah imuoshan. So dwiin, piipl prie fi wuoliip a riizn laka poersnal benifit, fi ax fi divain gries, pirichual kanekshan, ar fi di siek a smadi els.

  1. Harper, Douglas pray, Online Etymology Dictionary, axes 30 December 2014