Niolitik Revaluushan

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Di Niolitik Revaluushan ar Niolitik Dimografik Chranzishan, sohtaim kaal di Agrikolcharal Revaluushan, wena di waid-skiel chranzishan a nof yuuman kolcha frah wah laifstail a ontin ah giadarin tu wan a agrikolcha ah seklment, we lou di abiliti fi supuot inkriisinli laaj papilieshan. Demya Sekl komiuniti iniebl yuuman fi abzoerv ah experiment wid plaant fi laan ou deh gruo ah divelop. Dis nyuu nalij ah wie eh-liid tu di domestikieshan a plaant.