Kolcha

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Kolcha, frah Latn: cultura, lit. "koltivieshan") a kansep bies pah wah toerm fos yuuz ina klasikal antikuiti bai di Ruoman arita Cicero: "cultura animi" (koltivieshan a di suol). Dis nan-agrikolcharal yuus a di toerm "kolcha" riapier ina madoern Yuurop ina di 17t senchri ani refa tu di betament ar rifainment a indivijual smadi, espeshal chuu edikieshan. Juurin di 18t ah 19t senchri ikom fi refa muotaim tu di kaman refrans paint a wuola piipldem, ah diskoshan a di toerm eh noftaim kanek tu nashinal aspirieshan ar aidiil. Som sayantis laka Edward Tylor yuuz di toerm "kolcha" fi refa tu wah yuunivoersal yuuman kiapasiti.