Edikieshan

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Edikieshan a di pruoses we fasilitiet laanin, ar di akuizishan a nalij, skil, valiu, biliif, ah abit. Edikieshanal metad ingkluud tuoritelin, diskoshan, tiichin, chrienin, ah dairek risaach. Edikieshan friikuentli tek plies anda di gaidans a edikieta, bot laana kiah azwel edikiet dehself.