Maruun Kongsl

Frahn Wikipidia
Jump to navigation Jump to search

Pah di ailant a Jumieka, di Maruun Kongsl a di hegzekitiv badi wid adminischrietiv powa ah abligieshan fi di Maruun komyuunitidem. Maruun Kongsl memba apaint bai di Koernel-in-Chiif (Koernel), wails di Koernel ofishali ilek bai di komyuuniti az di Ed a Gobament. Ebri Maruun Komyuuniti (Akompong, Nani Tong, Chaalz Tong, Chrilaani Tong, ah Skats Aal) ab deh uona indipendant Maruun Kongsl wid lejislietiv aatariti.