Amfibian

Fram Wikipidia

hAmfibian a hektotoermik, techrapad voertibret a di klaas Amfibia. Madan amfibian a haal Lisamfibia. Deh inabit wah waid varayati a abitat, wid muos spiishiz lib widin tireschrial, fosuorial, aabuorial ar freshwaata akuatik ikosistim. hAmfibian muosataim taat out az laava se lib ina waata, duo som spiishiz ton fi aneda weh fe buan frah heg. Di yong muosataim go tru metamaafosis frah laava wid gil, op tu fulsaiz ier-briidin faam wid long. hAmfibian yuuz deh kin az aneda respirietari soerfis ah som sumaal tireschrial salamanda ah frag no gat no long ah rilai pah deh kin ebritaim. Deh syuupafishali fieba reptail; duo, alang wid mamal ah bod, di reptail a hamnyuot ah no rikuaya no waata fi dem bret a ier. Wid deh komplex riprodoktiv niid ah poermiebl kin, amfibian noftaim a ikolajikal indikieta; ina riisant deked massiv diklain gwaan ina amfibian papilieshan fi nof spiishiz rong di gluob.