Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.

Long

Fram Wikipidia
Jump to navigation Jump to search

Long

Di long a di praimeri aagan a respirieshan ina yuuman ah wuoliip a ada animal ingkluudn fyuu fish ah soh siniel. Ina mamal ah muos ada voertibret, tuu long lokiet nier di bakbuon pah aida said a di aat.