Jump to content

Long

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Long

Di long a di praimeri aagan a respirieshan ina yuuman ah wuoliip a ada animal ingkluudn fyuu fish ah soh siniel. Ina mamal ah muos ada voertibret, tuu long lokiet nier di bakbuon pah aida said a di aat.