Tämä on suositeltu artikkeli

Long

Frahn Wikipidia
Jomp go a: navigieshan, saach

Long

Di long a di praimeri aagan a respirieshan ina yuuman ah wuoliip a ada animal ingkluudn fyuu fish ah soh siniel. Ina mamal ah muos ada voertibret, tuu long lokiet nier di bakbuon pah aida said a di aat.