Yunivoersiti a di Wes Indiz

Fram Wikipidia

Di Yunivoersiti a di Wes Indiz (UWI) a di poblik yunivoersiti sistim extablish fi saab di aya edikieshan niid a di rezident a 18 Ingglish-piikin konchri ah terichri ina di Kiaribiyan: Anggila, Antiiga ah Baabyuuda, Di Ba’aamaz, Babiedoz, Beliiz, Boermyuuda, British Voerjin Ailanz, Kieman Ailanz, Daminiika, Grinieda, Gayana, Jumieka, Mansarat, Sin Kits ah Niivis, Sin Luusha, Sin Vinsn ah di Grenadiinz, Chrinidad ah Tubiego, ah Toerx ah Kiekos Ailanz. Aal a di konchridem a iida memba a di Kamanwelt a Nieshan ar British Uobasiizs Terichri. Di iem a di yunivoersiti a fi elp "anlak di potenshal fi ikanamik ah kolchral gruot" ina di Wes Indiz, so fi lou impruuv riijanal aatanami. Di Yunivoersiti eh arijinali instityuut az indipendant extoernal kalij a di Yunivoersiti a Landan.