Tämä on suositeltu artikkeli

Uoshanagrafi

Frahn Wikipidia
Jomp go a: navigieshan, saach

Uoshanagrafi (kompoun a di Griik woddem ὠκεανός miinin "uoshan" ah γράφω miinin "fi rait"), aalso nuo az uoshanalaji, a di branch a hOert sayans we todi di uoshan.