Ton

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Diton (British ah SI; SI simbal: t) ar mechrik ton (ina di Yunaitid Stiet) a wah nan-SI mechrik yuunit a mas iikual tu 1,000 kilogram; ar wan megagram (Mg); ihikuivalent tu apraximetli 2,204.6 pong, 1.10 shaat ton (US) ar 0.984 lang ton (impiirial). Alduo a no paat a di SI dairekli, di ton "axep fi yuus wid" SI yuunit ah priifix bai di Intanashinal Komitii fi Wiet ah Meja, tugiada wid nof ada yuunit laka di baar, liita ah die.