Tiyakrasi

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Tiyakrasi ar Ikliiziakrasi a faam a gobament we wah diyiti kansida di suos frah we aal aatariti diraiv.