Tempicha

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Tempicha −17°Celsius

Tempicha a wah abjektiv komparativ meja fi at ar kuol. Imeja bai toermamita, we kiah wok chuu di bolk biyevia a toermomechrik matiirial, ditekshan a toermal redieshan, ar paatikl kinetik enaji. Sebral skiel ah yuunit egzis fi meja tempicha, di muos kaman a Selsios (Celsius dinuot °C; faamali nuo az sentigried), Farenait (Fahrenheit dinuot °F), ah, espeshal ina sayans, Kelvin (dinuot K).