Tangk

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

British Sherman tank Italy Dec 1943 IWM NA 9992.jpg

Tangk a wah aama faitin viikl wid chrak ah wah singkuma tangk gon we dizain fi front-lain kombat.