Taat

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Gial wid Buk bai José Ferraz de Almeida Júnior

Taat kiah refa tu di aidie ar arienjment a aidie we rizolt frah tingkin, di ak fi projuus taat, ar di pruoses fi projuus taat. Alduo taat a fondamental yuuman aktiviti familia tu ebribadi, deh no ab no jinarali axep agriiment az tu wa a taat ar ou ikriet. Taat maita ar maita no araiz ina di main frah di prodok a sobkanchos brien pruosesin.

Bikaa taat andalai nof yuuman akshan ah intarakshan, fi andastan ifizikal ah metafizikal arijin, pruoses, ah ifek a langstandin guol a nof akademik disiplin ingkluudn saikalaji, nyuurosayans, filasafi, aatifishal intelijens, bailoji, suosialaji ah kagnitiv sayans.

Tingkin lou yuuman fi mek sens a, intoerprit, riprizent ar magl di wol deh expiirians, ah fi mek pridikshan bout daa wol. Idierfuor elpful fi aaganizim wid niid, abjektiv, ah dizaya az imek plan ar adawaiz atemp fi akomplish demde guol.