Suonaar

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Suonaar (arijinali akronim fi SOng Navigieshan Ah Rienjin) a wah tekniik we yuuz song prapagieshan (yuujali andawaata, laka ina sobmariin navigieshan) fi navigiet, komiunikiet wid ar ditek abjek pan ar handa di soerfis a di waata, laka hada vesl. Tuu taip a teknalaji shier di niem "suonaar": pasiv suonaar isenshali a fi lisn fi di song we vesl mek; aktiv suonaar a fi imit pols a song ah lisn fi di eko.