Sumaalpax

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Sumaalpax ena wah infekshos diziiz kaaz bai aida a tuu vairos vieriant, Variola major ahn Variola minor.