Jump to content

Sobmariin

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Rosha sobmariin

Sobmariin a wah waatakraaf kiepebl a indipendant aparieshan andawaata.