Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.

Sobmariin

Fram Wikipidia
Jump to navigation Jump to search

Rosha sobmariin

Sobmariin a wah waatakraaf kiepebl a indipendant aparieshan andawaata.