Selsios

Fram Wikipidia

Selsios, aalso nuo az sentigried,[1][2] a skiel ah yuunit a mejament fi tempicha. Az a SI diraiv yuunit, iyuuz bai muos konchri ina di wol. Iniem aafa di Swiidish aschanama Andaz Selsios (Anders Celsius, 1701–1744), uu eh-divelop wah simila tempicha skiel.