Sebm Wanda a di Ienshent Wol

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Di Sebm Wanda a di Ienshent Wol (frah lef tu rait, tap tu batam): Griet Piramid a Giiza, Engin Gyaadn a Babilan, Templ a Aatimis, Statiu a Ziyos a Olimpia, Mozoliom a Alikaanasos, Kalasos a Ruodz, ah di Laitous a Aligzanjria az dipik bai 16t-senchri Doch aatis Maarten van Heemskerck.

Di Sebm Wanda a di Wol ar di Sebm Wanda a di Ienshent Wol refa tu rimaakebl kanschrokshan a klasikal antikuiti[1] lis bai difrah-difrah aata ina gaidbuk papila mongx ienshent Elenik tuoris, potikiula demde ina di 1s ah 2n senchri BKE. Di muos praminent a dem, di voerjan bai Antipater a Sidon[2] ah wah abzoerva aidentifai az Filo a Baizantiom, kompraiz sebm wok lokiet rong di iistan Meditarienian rim. Di arijinal lis inspaya heni nomba a voerjan chuu di iejiz, muotaim dem a-lis sebm enchri. Outa di arijinal Sebm Wanda, onggl wan—di Griet Piramid a Giiza, di aulis a di ienshent wanda—rimien relitivli intak. Di Kalasos a Ruodz, di Laitous a Aligzanjria, di Mozoliom a Alikaanasos, di Templ a Aatimis ah di Statiu a Ziyos a Olimpia aal a dem eh-get dischrai. Di lokieshan ah oltimet fiet a di Engin Gyaadn anuon, wid spekiulieshan se dat deh maita kiah neh egzis ataal-ataal.

Refrans[change up | change up di source]

  1. Anon. (1993), The Oxford Illustrated Encyclopedia, First Edition, Oxford: Oxford University.
  2. Antipater, Greek Anthology, IX.58