Satoern

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Satoern

Satoern (simbal: ♄) a di six planit frah di Son ah di sekan-laajis ina di Suola Sistim, afta Juupita.