Samyuel Shaap

Frahn Wikipidia
Jump to navigation Jump to search
Montego Bay Sam Sharpe Photo D Ramey Logan.jpg

Samyuel "Sam" Shaap, Nashinal Iiro a Jumieka (1801 - 23 May 1832), wena di sliev liida bi'ain di predout Jumiekan Baptis Waar sliev ribelian a 1831.