Jump to content

Riedaar

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Riedaar a wah abjek-ditekshan sistim we yuuz riedio wiev fi ditoermin di rienj, anggl, ar velasiti a habjek. Ikiah yuuz fi ditek ierkraaf, ship, spieskraaf, gaidid misail, moto viikl, weda faamieshan, ah terien. A riedaar sistim kansis a chanzmita we projuus ilekchomagnetik wiev ina di riedio ar maikrowiev domien, wah imitin antena, wah risiivin antena (sepret ar di siem az di priivos wan) fi kiapcha heni ritoern frah abjek ina di paas a di signal we imit, wah risiiva ah pruosesa fi ditoermin di propatidem a di habjek.