Pruotan

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Pruotan a wah sobatamik paatikl, simbal p ar p+, wid pazitiv ilekchik chaaj a +1e elimenchri chaaj ah mas slaitli les dah wa nyuuchran gat. Pruotan ah nyuuchran, iich wid mas a hapraximetli wan atamik mas yuunit, kalektivli refa tu haz "nyuuklian". Wan ar muo pruotan prezant ina di nyuuklios a ebri atom. Di nomba a pruotan ina di nyuuklios a di difainin prapati a wah eliment, a irefa tu haz di hatamik nomba (riprizent bai di simbal Z). Sens iich eliment ab a yuuniik nomba a pruotan, iich eliment ab iwuona yuuniik atamik nomba.