Jump to content

Nyuutan laa a muoshan

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Nyuutan laa a muoshan a chrii fizikal laa we, tugiada, lie di fongdieshan fi klasikal mikianix. Deh diskraib di rilieshanship bitwiin wah badi ah di fuosdem we hak pani, an imuoshan ina rispans tu demde fuos. Deh eh-expres ina wuoliip a difrah-difrah wie, uoba nieli chrii senchri, ah kiah somaraiz az fala:

  • Fos laa: Wen vyuu ina hinoershal refrans friem, wah abjek aida rimien a-res ar kantiniu fi muuv a kanstant velasiti, hanles net fuos ak pani.
  • Sekan laa: Ina inoershal refrans friem, di vekta som a di fuosdem F pan a habjek iikual tu di mas m a datde habjek moltiplai bai di haxalarieshan vekta a a di habjek: F = ma.
  • Tod laa: Wen wan badi egzoert a fuos pah wah sekan badi, di sekan badi sieh taim egzoert a fuos iikual ina magnityuud ah apozit ina direkshan pah di fos badi.