Myuuzik

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Myuuzik a wah aatfaam mek outa soun ah sailans. Di yuujal kompuonentdem a pich (we kanchuol melodi ah aamoni), ridim (kanek tu tempo, miita, ah aatikiulieshan), dainamix, ah di sanik kwaliti a tamba ah texcha. Di wod koh frah Griik μουσική (mousike; "aat a di Myuuz").