Medisn

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Medisn eh-egzis fi touzn a ier, juurin muos a we taim iwena aat (wah ieria a skil ah nalij) friikuentli wid kanekshan tu di rilijos ah filasafikal biliif a luokal kolcha. Fi egzampl, di medisn man uda eh-aplai oerb ah se praya fi iilin, ar wah ienshent filasafa ah fizishan uda eh-aplai blodletin askaadn tu di tiori a yuumarizim. Ina riisant senchri, sens di advent a sayans, muos medisn don-bikoms wah kambinieshan a aat ah sayans (buot biesik ah aplai, anda di hambrela a medikal sayans). Wails stichin tekniik fi suucha a wah aat laan chuu praktis, di nalij a wa apm a di seliula ah molekiula lebl ina di tishudem we stich araiz chuu sayans.