Manifakchrin

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Manifakchrin a di prodokshan a moerchandaiz fi yuus ar siel bai aplai lieba ah mashiin, tuul, kimikal ah bailajikal pruosesin, ar faamiulieshan. Di toerm kiah refa tu wah rienj a yuuman aktiviti, frah andikraaf tu ai tek, bot imuos kamanli aplai tu indoschrial prodokshan, we raa matiirial chransfaam ina finish gudz pah laaj skiel. Soch finish gudz kiah yuuz fi manifakcha adaels, muo kamplex prodok, laka ierkraaf, ousuol aplayans ar aatomobiil, ar sel tu wuolsiela, uu ton rong sel dem tu ritiela, uu den sel dem tu hen yuuza ah kansyuuma.[1]

Refrans[change up | change up di source]

  1. Manifakchrin