Jump to content

Manaaki

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Manaaki a faam a gobament we wah gruup, yuujali wah fambili kaal rayalti, embadi di konchri nashinal aidentiti ah wan a imemba, kaal di manaak, exasaiz di ruol a savrinti. Di akchual powa a di manaak kiah vieri frah piorli simbalikal (kroun ripoblik) tu paashal ah rischrik (kanstityuushanal manaaki) tu kompliit despatik (absaluut manaaki). Chradishanali ah ina muos kies, di manaak puos inerit ah laas tel det ar abdikieshan, bot deh ab azwel ilektiv manaaki we di manaak ilek.