Maakitin

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Maakitin a waidli yuuz toerm fi diskraib di miinz a komiunikieshan bitwiin di kompini ah di kansyuuma aadians. Maakitin a di adaptieshan a di komoershal aktiviti ah yuus a instityuushan bai di aaganizieshan wid di poerpos fi injuus biyeviaral chienj pah shaat-toerm ar poerminent biesis[1]. Di Amoerkan Maakitin Asosieshan muos riisantli difain Maakitin az "di aktiviti, set a instityuushan, ah pruoses fi kriet, komiunikiet, diliva, ah exchienj aafarin we ab valiu fi kostamaz, klayant, paadna, ah sasayati at laaj"[2].

Di tekniik yuuz ina maakitin ingkluud fi chuuz taagit maakit chuu maakit analisis ah maakit segmentieshan, azwel fi andastan metad a influens pah di kansyuuma biyevia.

Fran a sasayatal paint a vyuu maakitin provaid di lingk bitwiin sasayati matiirial rikwayament ah ikanamik patan a rispans. Dis wie maakitin satisfai demaya niid ah waant chuu di divelopment a exchienj pruoses ah chuu bil lang-toerm rilieshanship.

Ina di kies a nanprafit aaganizieshan maakitin, di iem a fi ingkriis di dilivri a iitos mechiz bout di aaganizieshan saabis tu di aplikebl aadians. Gobament noftaim implai maakitin fi komiunikiet mechiz wid suoshal poerpos, laka poblik elt ar siefiti mechiz, tu sitizn.

Refrans[change up | change up di source]

  1. Gordon, Ross. "Critical social marketing: definition, application and domain."Journal of Social Marketing 1.2 (2011): 82-99.
  2. "Definition of Marketing." American marketing Association: 2013-08-15.