Lejen

Fram Wikipidia

Lejen (Latn, legenda, "sitn fi riid") a wah naritiv a yuuman akshan we posiiv buot bai di tela ah di lisna fi tek plies widin yuuman ischri ah we deh valiu fi pozes soertn kualiti we gi di tuori versimilityuud.