Kiaribiyan Komiuniti

Fram Wikipidia

Di Kiaribiyan Komiuniti (CARICOM) a wah aaganizieshan wid fiftiin Kiaribiyan nieshan ah dipendansi uufa mien objektiv a fi promuot ikanamik intigrieshan ah kaaparieshan mongx i membadem, fi inshuor se di benifit a intigrieshan shierout ekuitebl, ah fi kaadiniet farin palisi. Di aaganizieshan eh-extablish ina 1973. Di mieja aktiviti invalv fi kaadiniet ikanamik palisi ah divelopment planin; fi divaiz ah instityuut speshal prajek fi di les-divelop konchridem widin i jurisdikshan; fi apariet az riijanal singgl maakit fi nof a di membadem (Kiarikom Singgl Maakit); ah fi anggl riijanal chried dispyuut. Di sekritieriat edkwaataz de a Jaajtong, Gayana.