Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.

Kambinatuorix

Fram Wikipidia
Jump to navigation Jump to search

Kambinatuorix a wah branch a matimatix we kansoern wid di todi a fainait ar kountebl diskriit chokcha.