Kalalu

Frahn Wikipidia
Jomp go a: navigieshan, saach

Kalalu a wah papila Kiaribiyan dish we arijiniet ina Wes Afrika ah saab ina difrah-difrah vieriant kraas di Kiaribiyan.