Jump to content

Kaaparieshan

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Kaaparieshan a kompini ar gruup a piipl aataraiz fi ak az a singgl entiti (liigal poerson) ah rekanaiz az soch ina laa. Hoerli inkaaparietid entiti eh-extablish bai chaata (dat a bai ad hoc ak grant bai a manaak ar paas bai a paaliment ar lejisliecha). Muos jurisdikshan nou lou di krieshan a nyuu kaaparieshan chuu rejischrieshan.