Jump to content

Juozif Stalin

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Joseph Stalin

Juozif Stalin, nuo az Joseph Stalin, wehna di Jinaral Sikriteri a di Kamiunis Paati a di Suoviet Yuunian Senchral Komitii frahn 1922 tel ihn det ina 1953. Ina di ierdem afta Lenin det ina 1924, ihn raiz fi bikoms di liida a di Suoviet Yuunian.

Stalin laanch wahn komaan ikanami, riplies di Nyuu Ikanamik Palisi a di 1920dem wid Faib-Ier Plan ahn laanch wahn piiriad a rapid indoschrialaizieshan ahn ikanamik kalektivaizieshan. Di op'iival ina di agrikolcharal sekta disrop fuud prodoksahn, rizolt ina waidpred famin, soch az di kiataschrafik Suoviet famin a 1932–1933, nuo ina Yuukrien (Ukraine) as di Holodomor.

Juurin di liet 1930dem, Stalin laanch di Griet Porj (alzwel nuo az di "Griet Tera"), a kiampien fi porj di Kamiunis Paati a piipl akyuuz a karopshan, terarizam, ar chrechri; ihn exteni tu di milichri ahn ada els sekta a Suoviet sasayati. Taagitdem aafn get exikyuut, imprizn ina Gulag lieba kiamp ar egzail. Ina di ierdem afta, nof milian etnik mainariti alzwel get dipuot.