Ischri a sayans

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Di ischri a sayans a di todi a di divelopment a sayans ah sayantifik nalij, ingkluudn buot nachral sayans ah suoshal sayans. (Di ischri a di aats ah yuumanitiz toerm az di ischri a skalaship.) Sayans a badi a impirikal, tiiretikal, ah praktikal nalij bout di nachral wol, projuus bai sayantis uu emfasaiz di abzavieshan, explinieshan, ah pridikshan a riil wol finamina. Ischriagrafi a sayans, bai kanchraas, noftaim jraa pah di istarikal metad a buot intilekchual ischri ah suoshal ischri.