Jump to content

Ischri a di Yuropiyan Yunian

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Di Yuropiyan Yunian a wahn jio-palitikal entiti wa tekop muos a di Yuropiyan kantinent. Iehn foun pahn uoliip a chriiti ahn andago nof expanshan wa kyaa i frahn 6 memba stiet tu 27, di majariti a stiet ina Yurop.

Difrahn fram aidie a fedarieshan, kanfedarieshan ar kostomz yunian di mien divelopment ina Yurop dipen pan a syuupranashinal foundieshan fi mek waar antingkobl ahn hout a di kwestian ahn fi riyinfuos dimokrasi inonsiet bai Robert Schuman ahn ada liidadem ina di Yurop Diklarieshan. Di prinsipl de a di aat a di Yuropiyan Kuol ahn Stiil Kamiuniti ina di Chriiti a Paris (1951), afta di "Schuman Declaration" ahn di lieta Chriitidem a Ruom wa extablish di Yuropiyan Ikanamik Kamiuniti ahn di Yuropiyan Atamik Enaji Kamiuniti. Buot demaya badi a nou paat a di Yuropiyan Yunian, faam anda dat niem ina 1993.