Ischri a di Yunaitid Stiet

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Di diet fi di taat a Yunaitid Stiet ischri a di sobjek fi kanstant dibiet mongx istuorian. Uola texbuk taat wid wen Krixtifa Kolombos kech ina 1492 ah emfasaiz di Yuropiyan bakgrong, ar deh taat rong 1600 ah emfasaiz di Amoerkan frontier. Ina riisent deked Amoerkan skuul ah yunivoersiti muosli bak-bak ina taim fi ingkluud muo pah di koluonial piiriad ah nof muo pah di pri-ischri a di Nietiv piipldem.