Intiiria chokcha a di hOert

Fram Wikipidia

Di intiiria chokcha a di hOert lieya ina sferikal shel, laka uonian. Demaya lieya kiah difain bai deh kimikal ah deh riyolajikal prapati. Oert ab wah outa siliket salid kros, wah viskyuos-viskyuos mangkl, wah likuid outa kuor we wuoliip les viskyuos dah di mangkl, ah salid ina kuor. Sayantifik andastanin a di intoernal chokcha a di hOert bies pah abzavieshan a tapagrafi ah batimechri, abzavieshan a rak ina houtkrap, sampl we eh-kyaa kom a di soerfis frah grieta dep bai volkieno ar volkianik aktiviti, hanalisis a di saizmik wiev we paas chuu di hOert, mejament a di gravitieshanal ah magnetic fiil a di hOert, ah experiment wid kristalain salid a presha ah tempicha kiaraktaristik a di hOert diip intiiria.