Tämä on suositeltu artikkeli

Ingklain Plien

Frahn Wikipidia
Jomp go a: navigieshan, saach

Ingklain plien

Ingklain plien, aalso nuo az ramp, a wah flat supuot soerfis we tilt a wah anggl, wid wan hen aya dah di eda, yuuz az ied fi riezop ar pudong luod.