Guobi Dezat

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Di Guobi (Mangguolian: Говь, Govi, "semidezat"; Chaini: 戈壁; pinyin: Gēbì) a wah laaj dezat riijan ina Ieja. Ikova paat a nadan ah naatwestan Chaina, ah paat a sodan Mangguolia. Di dezat biesn a di Guobi boun bai di Altai Mountndem ah di graaslan ah step a Manguolia pah di naat, bai di Taklamakan Dezat tu di wes, bai di Hexi Karida ah Tibetan Platuo tu di soutwes, ah bai di Naat Chaina Plien tu di soutiis. Di Guobi muos nuotebl ina ischri az paat a di griet Manggol Empaya, ah az di lokieshan a sebral impuotant siti langsaid di Silk Ruod.