Jump to content

Giem

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Giem a sitn we piipl du fi fon. Idifrah frah wok. Ina nof giem, piipl plie gens ada piipl. A difrah-difrah kain a giem. Fi egzampl, ina vidio giem, piipl noftaim yuuz kanchuola fi kanchuol wa apm pah skriin, laka telivijan skriin. Ina buod giem, plieya noftaim muuv soh piis pah wah flat soerfis kaal buod. Ina kyaad giem, plieya yuuz plieyn kyaad.